Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije
Друштво педагога техничке културе Србије

ЋИР | LAT

Историја


Удружење „Друштво педагога техничке културе Србије“ је невладино и непрофитно удружење, основано у Београду, 09.10.2004. ради остваривања циљева и задатака у области унапређења наставе тада техничког образовања а данас технике и технологије.

Удружење од свог оснивања па до данас има улогу промовисања техничке културе, промовисања образовања наставника технике и технологије, пружања подршке наставницима и развијање интересовања за технику и технолошки развој.

Основни циљ Удружења је да окупља педагоге техничке културе и друга заинтересована физичка и правна лица из области наставе технике и технологије и да подстиче организовање и унапређивање стручног, наставног и научног рада у области техничке културе.

Циљеви Удружења су да:

- покреће и подстиче организовање клубова, слободних наставних активности, предузетништва и секција у школама и другим облицима организовања и омасовљења чланства;

- покреће иницијативу и сарађује са одговарајућим органима и организацијама у области образовања у основним школама;

- иницира и сарађује са одговарајућим органима, институцијама и организацијама на изради и издавању стручних радова, студија,  анализа, пројеката, као и одговарајућих публикација;

- ради на научно-стручном уздизању својих чланова и пружа помоћ у усавршавању и афирмисању у педагошком раду и развоју техничке културе;

- организује семинаре, кампове, летње и зимске школе, екскурзије и друге облике стручног окупљања и усавршавања својих чланова;