Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije
Друштво педагога техничке културе Србије

ЋИР | LAT

Изјава - заштита података


У складу са законом о заштити података о личности, учесници свих нивоа такмичења из технике и технологије су у обавези да предају Изјаве о учешћу на такмичењима којима се организаторима дају овлашћења да могу обрађивати  и објављивати резултате такмичења. Изјава се предаје на дан такмичења, за малолетне ученике Изјаву потписује родитељ.

Образац, Изјава за општински и окружни ниво, коју попуњава и потписује родитељ можете преузети ОВДЕ

Образац, Изјава за републички ниво, коју попуњава и потписује родитељ можете преузети ОВДЕ

Истовремено молимо организаторе такмичења из технике и технологије да се придржавају Правилника о реализацији такмичења и на време објаве резултате на расположивим сајтовима и огласној табли школе-домаћина.