Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije
Друштво педагога техничке културе Србије

ЋИР | LAT

Календар такмичења


Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Исходи предмета су изузетно важни при формирању правилних ставова према техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине.

Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине.

 

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ, ПЛАНОВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА – линк: https://www.uzzpro.gov.rs/upravni-okruzi.html

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ – линк: https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ – линк: https://zuov.gov.rs/strucno-usavrsavanje-i-napredovanje/

 

Организатори такмичења:

Министарство просвете Републике Србије – линк: https://prosveta.gov.rs/

Друштво педагога техничке културе Србије – линк: www.tit.rs

 

Календар такмичења - Т иТ 

https://drive.google.com/file/d/1AYZaAnVeXMtrFUFQm5sKPA7oaQ7Iby9z/view?usp=sharing

 Календар такмичења - Роботика

https://drive.google.com/file/d/15otYgUdIytibv9I6yMnmM7HwTfjYaodC/view?usp=sharing

Стручно упутство за такмичења у школској 2023/2024. години

https://drive.google.com/file/d/1B18A9ODxFNCoXln99xepg8YOdVDEA5AQ/view?usp=sharing