Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije
Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije

ЋИР | LAT

Istorija


Udruženje „Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano u Beogradu, 09.10.2004. radi ostvarivanja ciljeva i zadataka u oblasti unapredjenja nastave tada tehničkog obrazovanja a danas tehnike i tehnologije.

Udruženje od svog osnivanja pa do danas ima ulogu promovisanja tehničke kulture, promovisanja obrazovanja nastavnika tehnike i tehnologije, pružanja podrške nastavnicima i razvijanje interesovanja za tehniku i tehnološki razvoj.

Osnovni cilj Udruženja je da okuplja pedagoge tehničke kulture i druga zainteresovana fizička i pravna lica iz oblasti nastave tehnike i tehnologije i da podstiče organizovanje i unapredjivanje stručnog, nastavnog i naučnog rada u oblasti tehničke kulture.

Ciljevi Udruženja su da:

- pokreće i podstiče organizovanje klubova, slobodnih nastavnih aktivnosti, preduzetništva i sekcija u školama i drugim oblicima organizovanja i omasovljenja članstva;

- pokreće inicijativu i saradjuje sa odgovarajućim organima i organizacijama u oblasti obrazovanja u osnovnim školama;

- inicira i saradjuje sa odgovarajućim organima, institucijama i organizacijama na izradi i izdavanju stručnih radova, studija,  analiza, projekata, kao i odgovarajućih publikacija;

- radi na naučno-stručnom uzdizanju svojih članova i pruža pomoć u usavršavanju i afirmisanju u pedagoškom radu i razvoju tehničke kulture;

- organizuje seminare, kampove, letnje i zimske škole, ekskurzije i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova;