Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije
Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije

ЋИР | LAT

Seminari


13.12.2023.

Seminari naših kolega

 

 

Poštovane kolege,

na ovoj stranici možete videti seminare naših kolega. Ukoliko ste zainteresovani, možete se obratiti autorima seminara.

Pozivamo kolege koje žele da objave na ovoj stranici svoj seminar, da podatke dostave na mejl Društva.

 

 

12.12.2023.

Digitalni svet. Alati od razredne do predmetne nastave.

 

Autori seminara:

Dragana Čakarević, VII/2, master, OŠ „Vuk Karadžić“ Sočanica;

Mirko Čakarević, VII/2, master, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću;

Živorad Milenović, Doktor pedagoških nauka, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću                                                                                

Kataloški broj: 351

Link: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1282

12.12.2023.

Kako razviti preduzetništvo kao medjupredmetnu kompetenciju

 

Autori seminara:

Ajsela Hadžiahmetović, Profesor master tehnike i informatike , OŠ“Avdo Medjedović“, Novi Pazar;

Dragana Čakarević, VII/2, master, OŠ „Vuk Karadžić“ Sočanica;

Mirko Čakarević, VII/2, master, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću;

Živorad Milenović, Doktor pedagoških nauka, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću;

Dragan Radovanović, doktor saobraćaja , OŠ „Vuk Karadžić“ Sočanica                                                                                

Kataloški broj: 73

Link: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=654 

12.12.2023.

BBC Micro:bit u nastavi - interfejs, robotika, preduzetništvo

 

Autori seminara:

Slobodan Popov, Doktor nauka, CNTI;

Jasna Skomrak, inženjer elektrotehnike i računarstva, ETŠ "Mihajlo Pupin"

Kataloški broj: 342

Link: https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1381

 

12.12.2023

Podsticajna sredina za učenje uz podršku IKT

 

Autori seminara:

Natalija Diković, master profesor tehnike i informatike, OŠ „Petar Leković“ Požega

Olgica Spasojević, OŠ „Petar Leković” Požega

Kataloški broj: 672

Link:  https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=672&action=page%2Fcatalog%2Fview