Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije
Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije

ЋИР | LAT

Izjava - zaštita podataka


U skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, učesnici svih nivoa takmičenja iz tehnike i tehnologije su u obavezi da predaju Izjave o učešću na takmičenjima kojima se organizatorima daju ovlašćenja da mogu obradjivati  i objavljivati rezultate takmičenja. Izjava se predaje na dan takmičenja, za maloletne učenike Izjavu potpisuje roditelj.

Obrazac, Izjava za opštinski i okružni nivo, koju popunjava i potpisuje roditelj možete preuzeti OVDE

Obrazac, Izjava za republički nivo, koju popunjava i potpisuje roditelj možete preuzeti OVDE

Istovremeno molimo organizatore takmičenja iz tehnike i tehnologije da se pridržavaju Pravilnika o realizaciji takmičenja i na vreme objave rezultate na raspoloživim sajtovima i oglasnoj tabli škole-domaćina.